A més del catàleg de produccions pròpies que heu pogut veure i del valuós banc d'imatges d'arxiu que hem anat recopilant al llarg dels anys, VIDEO PLAY SERVEIS també afronta amb eficàcia els encàrrecs de vídeos comercials, industrials i de promoció.
També per preservar les pel·lícules de formats 91/2 mm, 16 mm, 8 mm i super8 que existeixen tant en fons d’arxius públics com de privats, oferim el servei d’inventariat d’aquest material, fer un visionat i un diagnòstic del seu estat de conservació, així com del seu interès històric, i a la vegada passar de cine (telecinar) als formats: miniDVD, Dvcam, Betacam i còpies DVD.