FRÀGIL: COSTA BRAVA 1950-1969 (1995)
GEOGRAFIA-HISTÒRIA - 20’ - català
  Són 20 anys resumits en 20 minuts: una síntesi d’imatges que en cap cas han estat manipulades ni distorsionades; amb el contrapunt de les músiques de l’època com un recurs per oferir una segona lectura del film, entre la nostàlgia i la crítica, la tendresa i la ironia.