COL·LECCIÓ HOME I PAISATGE
VOLUM1
 
(2004)
NATURA - català
  La col·lecció “HOME I PAISATGE”, fruit de la col·laboració entre la Diputació de Girona i la productora Vídeo Play Serveis, té per objectiu bàsic la divulgació d'aspectes i processos mediambientals en els quals l'home hi juga o hi ha jugat un paper fonamental com a element estructurador. Les finalitats d'aquest procés de difusió temàtica són, en darrera instància, ajudar a la conservació i millora del medi ambient, participar al necessari repte de l'educació ambiental, així com engrescar en l'inici de projectes que comportin noves actituds socials i col·lectives en relació al nostre entorn.
El fòssil vivent
El color de les cendres
Presoners del Gran Rei
Terra de foc i de verd
18'
22'
22'
22'