METEORS (1994)
ENSENYAMENT - 15’ - català
  Aquest vídeo, adreçat als mestres i educadors del Cicle Inicial, pretén ser una eina motivadora més, que ajudi a despertar la curiositat del nen envers aquests fenòmens: per una banda aprofundint-hi d’una manera més científica, i per altra aprofitant la màgia captivadora que els envolta.