PRESONERS DEL GRAN REI (1996)
NATURA - 23’ - català / castellà
  L’home savi, el rei de la creació, ha contribuït en aquestes darreres centúries a una frenètica transformació de les condicions ambientals de la terra. Mentre una animals s’han extingit o han vist reduïdes les seves poblacions a estats relictes o terminals, altres han aprofitat amb oportunisme un nou context que, sense haver-ho pretès, els ha estat favorable. Cal tenir present, doncs en tots els casos, que ens trobem davant d’éssers víctimes dels nostres capricis, a la mercè del futur que per a ells i el seu entorn els hàgim volgut sentenciar els humans.