LA SANG DE LA TERRA (2002)
NATURA - 23’ - català
  La vida, fràgil meravella de la que formem part, no és possible sense aigua. L’aigua és part indestriable de tots els organismes i l’intercanvi amb el medi determina en gran mesura les condicions en què cada ser pot existir. L’aigua confereix a la Terra unes característiques úniques en l’Univers. En tant que fluid vital, l’aigua és element de consum obligat i recurs indispensable de les nostres activitats quotidianes. El factor limitant, avui, és la sostenibilitat del propi recurs. I és per això que s’obre pas a un nou concepte: la gestió integrada de l’aigua.

SEQÜÈNCIA VÍDEO