ESTIMATS TERRÍCOLES (1996)
ENSENYAMENT - 12’ - català
  El tema principal del vídeo és la observació i l’anàlisi dels comportaments dels diferents grups animals, inclosa la mateixa espècie humana. El guió prescindeix, expressament del rigor de la descripció i la morfologia animal que amb tant d’èmfasi expliquen els llibres de ciències naturals, i es dedica prioritàriament a observar, sense perjudicis, el comportament de les diferents espècies de fauna silvestre i domèstica més properes al comportament dels infants.